สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กิจกรรมการฝึกอบหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมโครงการประชุมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานพระปริยัตินิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ และถวายคำแนะนำ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุอินทรวิหาร

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 134,600