พศจ.สุราษฎร์ธานี ออกตรวจเยี่ยมนิเทศกำกับติดตาม การดำเนินการเรียนการสอน ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ วัดบางขยาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พศจ.สุราษฎร์ธานี ประชุมข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๕ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ พศจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมและปฏิบัติงานพิธีถวายโล่และมอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์แก่พุทธสมาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พศจ.สุราษฎร์ธานี ออกตรวจเยี่ยมนิเทศกำกับติดตาม การดำเนินการเรียนการสอน ณ โรงเรียนแสงธรรมพิทยาคม วัดวิภาวดีกาญจนา (ธ) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พศจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕  

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 50,297