สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมนำตรวจสภาพป่า ตามคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔  ณ ที่พักสงฆ์สายธารเจริญธรรม  และ ที่พักสงฆ์คลองแสพัฒนา อำเภอท่าฉาง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีตักบาตร ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีบรรพชา ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ วัดสามัคคีผดุงพันธ์ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีปลงผม ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ วัดสามัคคีผดุงพันธ์ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมนำตรวจสภาพป่า ตามคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ณ ที่พักสงฆ์สุวรรณคีรีธรรมาราม ต.ปากหมาก อ.ไชยา

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 395,469