สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาชัย) เพื่อรับมอบนโยบายในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พศจ.สุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ขึ้นเป็น สมเด็จพระราชาคณะ มีราชทินนามตามที่จารึกในสุพรรณบัฎว่า “สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ สุวิธานศาสนกิจโกศล วิมลสีลาจารนิวิฐ วิจิตรธรรมปสาทกร สุนทรทักษิณ คณมหานายก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี”  พศจ.สุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง จัดพิธีลาสิกขา และมอบเกียรติบัตรโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด ณ ห้องประชุมเมืองคนดีชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 88,360