สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเปิดสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท - ชั้นเอก คณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเปิดสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท - ชั้นเอก คณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเปิดสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท - ชั้นเอก คณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาการขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (กพข.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 299,674