โอวาทธรรม วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๕ พศจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีงานวันบูรพาจารย์ทำบุญอุทิศถวาย หลวงพ่อพัฒน์ นารโท ปฐมเจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม และอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดพัฒนารามทุกรูป ประจำปี ๒๕๖๕ พศจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีปักหมายเขตวิสุงคามสีมา วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) ตำบลเสม็ด อำเภอไชยา พศจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ พศจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างการตระหนักรู้ในสถาบันหลักของชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในเดือนมหามงคล กรกฎาคม ๒๕๖๕

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 56,468