เข้ากราบนมัสการพระครูสิริทีปคุณากร เจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย เจ้าอาวาสวัดคุณาราม ณ วัดคุณาราม อ.เกาะสมุย และ เข้ากราบนมัสการพระครูศรีสุวรรณาภรณ์ เจ้าคณะตำบลอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดแหลม สุวรรณาราม และพระครูปลัดวิมลสิริวัฒน์ เจ้าคณะตำบลตลิ่งงาม เจ้าอาวาสวัดคงคาราม ลงติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วัดบุณฑริการาม ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินการตรวจสอบแนวเขตที่ดินที่ธรณีสงฆ์วัดสว่างอารมณ์ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์ พรุเฉวง ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี พิธีมอบตราตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหารและมอบพระบัญชาแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ณ พระอุโบสถ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวิหาร

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 31,653