พิธีเปิดการประชุมพระสังฆาธิการ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และเลขานุการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ภาค ๑๖ (ธรรมยุต) พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อน้อมเกล้า น้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจเยี่ยมสนามสอบการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ณ วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และกรรมการกำกับห้องสอบ ณ วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถวายความอาลัยแด่ พระครูอรุณสัทธากิจ อดีตเจ้าอาวาสวัดแสงอรุณศรัทธาราม

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 25,272