ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

                ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี


  ลำดับที่

                  รายนาม

                  ปีที่ดำรงตำแหน่ง

1.  นางปรีดา  ชาติวุฒิ   พ.ศ.2548 - 2555
2.  นายสิปป์บวร  แก้วงาม  ต.ค.2555 - ต.ค.2556
3.  นายไพรัช  เสือสิงห์  ต.ค.2556 - ต.ค.2557
4.  นายธวัฒน์  แท่นทอง  พ.ย.2557 - 22 ต.ค.2558
5.  นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  26 ต.ค.2558 - 30 ก.ย.2563
6.  นางพิมพ์วรัชญ์  รอดจิตต์  25 ม.ค.2564 - ปัจจุบัน

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 299,641