แจ้งเรื่องร้องเรียน/ แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน

ยื่นเรื่องด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์และประสานราชการ ไปรษณีย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ ถนนพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2441 7936 E-mail : iconab@onab.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/

โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 15 MB และนามสกุลของไฟล์ .jpg, .jpeg, .gif, .png เท่านั้น
ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 15 MB และนามสกุลของไฟล์ .pdf เท่านั้น
โปรดระบุข้อมูล
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 299,674