ขอเชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร

Download บทสวดมนต์ รตนสูตร (ฉบับเต็ม) 


 

 

 

 Download เสียงบทสวดรตนสูตร

ได้ที่ Link  https://drive.google.com/file/d/1R8_LdQcFpK-PsLEYCHkiMKm4JmC1KCcZ/view?usp=sharing

 

 

 

 


 Download บทสวดรตนสูตร 

 


image รูปภาพ
https://ssc.onab.go.th/th/file/get/file/2021050649f614fc16a6b43473d781b907d1d013162614.pdf
https://drive.google.com/file/d/1R8_LdQcFpK-PsLEYCHkiMKm4JmC1KCcZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YS3TM7IRVMsNKV7iw350TNjp-IIKmidT/view


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 13,421