สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลประจำปี ปิดทองสรงน้ำ รูปเหมือนพ่อหลวงพัฒน์ นารโท ประจำปี ๒๕๖๖ 

นอังคาร ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

เวลา  ๑๘.๐๐ น.

นางประวิว  พรมมานอก  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และข้าราชการในสังกัด 

เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลประจำปี ปิดทองสรงน้ำ รูปเหมือนพ่อหลวงพัฒน์ นารโท ประจำปี ๒๕๖๖ 

ณ วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค ๑๖  เจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 

และ มีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายนันธวัช เจริญวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 

ในการนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนานิกชน เข้าร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 395,496