นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันจันทร์ ที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๖๖ 

นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามภารกิจ ดังนี้ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 

๑.ลงพื้นที่เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง และร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง กับคณะสงฆ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว ส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ณ วัดเขาพระนิ่ม ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์

เวลา ๑๓.๓๐ น.

๒. ลงพื้นที่ให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ ณ วัดบางขยาราม ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มอบหมาย พระครูปริยัติวีราภรณ์ เลขานุการประธานกรรมการการศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  และรักษาการผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ  สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายบันดาล สถิรชวาล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ประธานสงฆ์

ในการนี้ นางประวิว  พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ในสังกัด และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมปฏิบัติงาน

ซึ่งทั้ง ๒ ภารกิจ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 395,447