พิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ธ)

วันศุกร์ ที่ ๑๐ มีนาคม  ๒๕๖๖ 

เวลา ๑๖.๓๐ น.

พิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ธ) 

โดย นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายมนตรา พรมสินธุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสอ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช เพื่อแต่งตั้ง ให้ พระครูสุนทรธรรมพินิจ (เที่ยง) ฉายา ญาณุชุโก อายุ ๖๘ พรรษา ๔๘ วิทยฐานะ เปรียญธรรม ๓ ประโยค นักธรรมชั้นเอก ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ธ) แต่งตั้ง ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระไพศาลมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคที่ ๑๖ (ธ) เจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง  และพระเดชพระคุณ พระวิสุทธิคณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสามัคคีผดุงพันธ์  เข้าร่วมพิธีฯ มี พระสงฆ์ทรงสมศักดิ์ เจริญชัยมงคลคาถา  คณะสงฆ์ และหัวหน้าหน่วยราชการ ข้าราชการ ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ศิษยานุสิทธิ์ เข้าร่วมถวายมุทิตาจิตสักการะอย่างพร้อมเพรียงกัน

ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดย นางประวิว  พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมปฏิบัติงานพิธีฯ 

ณ พระอุโบสถ วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ซึ่งพิธีฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 104,836