สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับวัดกลางใหม่ จัดพิธีวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

วันจันทร์ ที่ ๖ มีนาคม  ๒๕๖๖ 

เวลา ๑๙.๓๐ น.

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับวัดกลางใหม่

จัดพิธีวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูปริยัติคุณาวุธ รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าอาวาสวัดกลางใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

และ พระครูปริยัติธำรงคุณ (ดร.) เจ้าคณะตำบลคลองน้อย เป็นพระสงฆ์องค์แสดงธรรมเทศนา 

และ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายบันดาล สถิรชวาล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 

ณ วัดกลางใหม่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีฯ

ทั้งนี้ได้ดำเนินกิจกรรมตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๒๐๑๙ (COVID-19) ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างเคร่งครัด

ซึ่งพิธีฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 104,745