พศจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร   อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

| วันอาทิตย์ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๙ น.  

นางประวิว  พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และข้าราชการในสังกัด

เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร   อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

โดยนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

เป็นผู้ขอรับพระราชทานผ้ากฐินฯ  มาทอดถวายที่ชุมนุมสงฆ์ ณ พระอารามนี้

เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 

โดยยอดรวมอยู่ที่ ๗,๔๐๐,๙๙๙ บาท

ในการนี้ มีนายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

หัวหน้าส่วน ข้าราชการ ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ซึ่งพิธีฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 76,893