พศจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

| วันเสาร์ ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

นางประวิว พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และข้าราชการในสังกัด

เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

ณ วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยนายวิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ เป็นผู้ขอรับพระราชทานผ้ากฐินฯ

มาทอดถวายที่ชุมนุมสงฆ์ ณ พระอารามนี้ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ในการนี้ มีนายมนตรา พรมสินธุ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วน ข้าราชการ ประชาชน

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งพิธีฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 76,848