สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

| วันอังคาร ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น.  

นางประวิว  พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โดยได้รับความเมตตาจากพระครูปริยัติคุณาวุธ รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง  ณ วัดกลางใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

และ ได้รับความเมตตาจาก พระครูสุนทรธรรมพินิจ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ธ) เป็นประธานในพิธีสอบธรรมสนามหลวง (ธ) ณ วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

พร้อมทั้งได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ ประกอบด้วย

       ๑. สนามสอบวัดกลางใหม่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 

       ๒. สนามสอบวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง (ธรรมยุต) อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

       ๓. สนามสอบวัดอัมพาราม อำเภอท่าฉาง 
       ๔. สนามสอบวัดท่าตลิ่งชัน อำเภอพุนพิน
       ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 76,880