พศจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างการตระหนักรู้ในสถาบันหลักของชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในเดือนมหามงคล กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันศุกร์ ที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ เวลา  ๑๔.๐๐ น.


นางประวิว  พรมมานอก  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

มอบหมายให้นางชบา ฤทธิมนตรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างการตระหนักรู้ในสถาบันหลักของชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในเดือนมหามงคล กรกฎาคม ๒๕๖๕

โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา  เป็นวิทยากร  

และมี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายมนตรา พรมสินธุ ปลัดจังหวัด  นายอำเภอทั้ง ๑๙ อำเภอ  

หัวหน้าส่วนราชการ  จิตอาสาพระราชทาน  ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 65,719