พศจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีปักหมายเขตวิสุงคามสีมา วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) ตำบลเสม็ด อำเภอไชยา

วันศุกร์ ที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ เวลา  ๑๐.๐๐ น.


นางประวิว  พรมมานอก  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และข้าราชการในสังกัด

เข้าร่วมพิธีปักหมายเขตวิสุงคามสีมา วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) ตำบลเสม็ด อำเภอไชยา

โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

และมีพระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จันทสาโร) เจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ปลูกต้นโมก และพระภาวนาโพธิคุณ ได้ปลูกต้นพลา ไว้หน้ามณฑป

เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของสวนโมกขพลาราม  

ในการนี้มีนายอำเภอไชยา  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และพุทธศาสนิกชน  ร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 65,721