พศจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา ๘ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันจันทร์ ที่ ๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ เวลา  ๐๘.๓๐ น.

นางประวิว  พรมมานอก  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

มอบหมายให้ นางสาวปราณี ทองแดง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และข้าราชการในสังกัด

เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ 

โดยมี พระครูธีรธรรมพิมล เจ้าคณะอำเภอนาสาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

และมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาด รองผู้ว่าราชการจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการ  นายอำเภอบ้านนาสาร  ข้าราชการ  

และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีฯ ดังกล่าวด้วย  

ณ โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา ๘ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 65,691