พศจ.สุราษฎร์ธานี ออกตรวจเยี่ยมนิเทศกำกับติดตาม การดำเนินการเรียนการสอน ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ วัดบางขยาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๕ เวลา  ๑๓.๓๐ น.

 นางประวิว  พรมมานอก  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

และข้าราชการในสังกัดออกตรวจเยี่ยมนิเทศกำกับติดตาม การดำเนินการเรียนการสอน

ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ วัดบางขยาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระมหาสัญญา ธีรสญฺญโม เจ้าอาวาสวัดนิคมธรรมาราม

ในฐานะผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญปัญญาทีปวิทยานุสรณ์

พร้อมทั้งคณะอาจารย์ ให้การต้อนรับ ในการตรวจเยี่ยมฯ เป็นอย่างดี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 134,606