พศจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศาลาการเปรียญวัดสมหวังวนาราม ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพุธ ที่ ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

 นางประวิว  พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และข้าราชการในสังกัด

เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในการนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระครูปลัดพงศกร สิทธาธิโก รองเจ้าอาวาสวัดสมหวัง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  

พระภูวนัย ฐิระวุฒโฒ เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา

และ นางเพ็ญลดา สายสวัสดิ์ คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ณ ศาลาการเปรียญวัดสมหวังวนาราม ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียนวัดสมหวัง และประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ อย่างพร้อมเพรียง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 50,342