พศจ.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีสื่อโซเชียลลงข่าวร้องเรียนอดีตเจ้าอาวาสวัดหน้าเมือง  ณ วัดจำปา ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา               จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น.

 นางประวิว  พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และข้าราชการในสังกัด

ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีสื่อโซเชียลลงข่าวร้องเรียนอดีตเจ้าอาวาสวัดหน้าเมือง  

โดยพระครูพิทักษ์เจติยานุกูล  เจ้าคณะอำเภอไชยา

มอบหมาย พระสมุห์ศักดิ์ชาย สิริปญฺโญ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอไชยา ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง  

ในการนี้พระครูสุตธรรมชัย เจ้าคณะตำบลทุ่ง  เจ้าอาวาสวัดจำปา  อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่พร้อมทั้งให้ข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว  

ณ วัดจำปา ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 134,608