พศจ.สุราษฎร์ธานี สวดมนต์ นั่งสมาธิเสริมสร้าง และพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ทุกวันธรรมสวนะ

วันอังคาร ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

นางประวิว พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พร้อมข้าราชการในสังกัด ดำเนินโครงการสวดมนต์ นั่งสมาธิเสริมสร้าง

และพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ทุกวันธรรมสวนะ

ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งกิจกรรมเป็นไปอย่างเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 50,327