พศจ. สุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับวัดบางหอย และสถานศึกษาในพื้นที่ จัดโครงการฯ ขึ้น ณ วัดบางหอย ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันศุกร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

 นางประวิว พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมข้าราชการในสังกัด

ได้ร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๕

ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับวัดบางหอย และสถานศึกษาในพื้นที่  จัดโครงการฯ ขึ้น

ณ วัดบางหอย  ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

และได้รับความเมตตาจากพระครูพิทักษ์สุวรรณเขต เจ้าคณะอำเภอชัยบุรี  

กล่าวสัมโมทนียกถาและเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างดียิ่ง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 50,342