พศจ.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่วัดใน(ร้าง) ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ที่ ๓ ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดี  ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

นางประวิว พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

มอบหมายให้  นายอุดมศักดิ์ ชูโตชนะ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายจารุวัฒน์ กิตติธิรางกูร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

ลงพื้นที่วัดใน(ร้าง) ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ที่ ๓ ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์

เพื่อตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ประกอบการพิจารณาให้เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์เช่า

ในการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และจัดทำลานเอนกประสงค์ พร้อมให้คำแนะนำ  

ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการขอเช่าพื้นที่ ซึ่งจะได้เสนอสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาให้เช่าตามระเบียบต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 50,289