พศจ.สุราษฎร์ธานี ออกพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำที่พักสงฆ์ เพื่อจัดทำเอกสารการขอใช้ที่ป่าไม้ตามมติ  คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๓  ณ  วัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร  ตำบลกะเปา  อำเภอคีรีรัฐนิคม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพุธ ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

นางประวิว  พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และข้าราชการในสังกัด  

ออกพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำที่พักสงฆ์ บ้านยวนสาว  ที่พักสงฆ์เขาปง  

ที่พักสงฆ์ทำเนียบธรรม   ที่พักสงฆ์ดอนไม้แดง  ที่พักสงฆ์ถ้ำป่าตง  และที่พักสงฆ์ป่าถ้ำเพชรซึ่ง

เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต  

เพื่อจัดทำเอกสารการขอใช้ที่ป่าไม้ตามมติ  คณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๓  

ณ  วัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร  ตำบลกะเปา  อำเภอคีรีรัฐนิคม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี


image รูปภาพ
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 50,300