พิธีเปิดการประชุมพระสังฆาธิการ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และเลขานุการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ภาค ๑๖ (ธรรมยุต)

วันอังคาร ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นางสาวสาลินี ทองเพชร นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมพระสังฆาธิการ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล

และเลขานุการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ภาค ๑๖ (ธรรมยุต)

โดยมีนายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ถวายเครื่องราชสักการะ แด่พระราชวิสุทธิกวีเจ้าคณะภาค ๑๖ (ธ) ประธานในพิธีฯ

ณ วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 25,257