พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อน้อมเกล้า น้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

เพื่อน้อมเกล้า  น้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

ณ วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยได้รับความเมตตาจาก พระธรรมวิมลโมลี  เจ้าคณะภาค ๑๖ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  

นายประเวศ  ไทยประยูร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

และ นางสาวสาลินี  ทองเพชร นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในพิธีดังกล่าว

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 25,274