ถวายความอาลัยแด่ พระครูอรุณสัทธากิจ อดีตเจ้าอาวาสวัดแสงอรุณศรัทธาราม

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
นางสาวสาลินี ทองเพชร นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมข้าราชการในสังกัด

ร่วมถวายความอาลัยแด่ พระครูอรุณสัทธากิจ อดีตเจ้าอาวาสวัดแสงอรุณศรัทธาราม

ณ วัดแสงอรุณศรัทธาราม ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 25,255