พิธีชักพุ่มเมือง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ห่มเมืองสุราษฎร์ธานี

วันศุกร์ ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
    เวลา ๐๖.๐๐ น. นางสาวสาลินี ทองเพชร นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

และข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีชักพุ่มเมือง

โดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค ๑๖ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

และนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้าราชการ

และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้

และเวลา ๑๖.๐๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ห่มเมืองสุราษฎร์ธานี

โดยมีนายประเวศ  ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีฯ

พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีฯ

ซึ่งทั้งสองพิธีจัดขึ้น ณ ศาลหลักเมืองจังหวัด สุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 25,295