ร่วมกิจกรรมบวชต้นไม้ (บวชป่า) น้อมถวายเสด็จพ่อ ร.๙

วันพุธ ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
    นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย                    

ข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรมบวชต้นไม้ (บวชป่า) น้อมถวายเสด็จพ่อ ร.๙

ณ น้ำตกลานช้าง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

โดย พระครูวิสุทธิวุฒิคุณ เจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานฯ

และมีฝ่ายปกครองอำเภอกาญจนดิษฐ์ ,

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท, กลุ่มอนุรักษ์บ้านคลองคราม ,

กลุ่มอนุรักษ์บ้านหน้าถ้ำ และอุทยานน้ำตกสี่ขีดเข้าร่วมกิจกรรม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 25,278