สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา เนื่องในวันพระ ตามแผนการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และพัฒนาองค์กรคุณธรรมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันอังคาร ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๒๐ น. ตรงกับวันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยนางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

และข้าราชการในสังกัด ได้ร่วมกันสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา

เนื่องในวันพระ ตามแผนการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม

และพัฒนาองค์กรคุณธรรมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 19,914