ร่วมเป็นเกียรติ ในงาน  “รวมพลัง บวร ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ณ ที่พักสงฆ์บ้านปลายศอก ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพุธ ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

     นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้ร่วมเป็นเกียรติ

ในงาน  “รวมพลัง บวร ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน”

ณ ที่พักสงฆ์บ้านปลายศอก ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมีนายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรี เป็นประธานฯ

และพระปลัดปริเชต กิตฺติสมฺปนฺโน เลขานุการเจ้าคณะอำเภอชัยบุรี

หัวหน้าที่พักสงฆ์บ้านปลายศอก เป็นประธานสงฆ์ 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 19,942