ประชุมข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.

    นางพิมพ์วรัชญ์  รอดจิตต์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชุมข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เพื่อติดตามภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

พร้อมทั้งได้มอบข้อสั่งการในการปฏิบัติภารกิจงานต่างๆ ของแต่ละฝ่ายงาน

ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัด ตำบลตลาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,333