มอบไข่ไก่ ๑๒๐ ฟอง น้ำดื่ม ๑๒๐ ขวด ให้กับศูนย์พักคอยฯ วัดศรีพนมพลาราม ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันจันทร์ ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. 
นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พร้อมด้วย นางสาวสาลินี ทองเพชร นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

และนางพรประไพ คงทรัพย์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ได้มอบไข่ไก่ ๓๒๐ ฟอง น้ำดื่ม ๑๒๐ ขวด

ให้กับวัดศรีพนมพลาราม ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นศูนย์พักคอยฯ

โดยมีพระปลัดไกรสร เกสโร เจ้าอาวาสวัดศรีพนมพลาราม  ได้นำเยี่ยมศูนย์ฯ

และชี้แจงการทำงานของคณะสงฆ์

และอุบาสก อุบาสิกา วัดศรีพนมพลาราม ที่ได้ช่วยเหลือศูนย์เป็นอย่างดียิ่ง
 


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,328