กิจกรรมสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา เนื่องในวันธรรมสวนะ (วันพระ)

วันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.
    นางพิมพ์วรัชญ์  รอดจิตต์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และบุคลากรในสังกัด              

ดำเนินกิจกรรมสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา เนื่องในวันธรรมสวนะ (วันพระ)

ตามแผนการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

ณ  ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ศาลากลางจังหวัด ตำบลตลาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
 


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,330