JA slide show
 
ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังแรก ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมืองฯ โทร.0 7728 6192
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2017 เวลา 08:40


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน  ๘๙ รูป ณ วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพิธีปลงผมในวันที่  ๑๕  ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายประเวศ  ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธาน และพิธีบรรพชาอุปสมบทในวันที่  ๑๖ ตุลาคม  ๒๕๖๐  มีนายวิชวุชย์  จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระราชไพศาลมุนี เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี(ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดธรรมบูขา พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ การอุปสมบทมีระยะเวลา ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่  ๑๖ - ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๐

โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้วัด หน่วยงาน และประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยการบำเพ็ญความดี และปฏิบัติธรรม รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อจะได้นำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติตนต่อไป

 
พศจ.สฎ. จัดโครงการประชุมสัมมนาไวยาวัจกร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันจันทร์ที่ 04 กันยายน 2017 เวลา 08:10


วันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธาน ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาไวยาวัจกร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึ้น ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ไวยาวัจกรเข้าใจบทบาทหน้าที่ตนเอง  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมต่อการดำเนินงาน รวมทั้งเพื่อให้มีการจัดตั้งชมรมไวยาวัจกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเครือข่ายส่งเสริมความเข้มแข็งในการดำเนินงานกิจการคณะสงฆ์และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในการนี้มีนายอวยชัย  อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค ๑๖ เจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง เป็นองค์บรรยายพิเศษเรื่อง "บทบาทของไวยาวัจกร ในการสนองงานคณะสงฆ์เพื่อประโยชย์ต่อพระพุทธศาสนา" จากนั้น ได้ดำเนินการจัดตั้งชมรมไวยาวัจกร โดยนายคุณัญพงษ์ ทหารไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ชี้แจงร่างระเบียบ ข้อบังคับ ในการจัดตั้งชมรมไวยาวัจกร และที่ประชุมได้ร่วมกันคัดเลือกคณะกรรมการชมรมไวยาวัจกร จำนวน ๑๙ คน โดยนายธีระยุทธ  เอี่ยมตระกูล ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานชมรม จากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการร่วมรับฟังบรรยายเรื่อง "การจัดการศาสนสมบัติของวัด" บรรรยายโดยนาย อินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และได้รับความเมตาจากพระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวสัมโมทนียกถาในพิธีปิดการประชุมสัมมนา

 
ผอ.พศจ.ถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2017 เวลา 07:48วันที่ ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๐ นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการในการการประชุมพระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส และพระนวกะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะสงฆ์ภาค ๑๖ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ธรรมยุต) ณ วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
พศจ.ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันพฤหัสบดีที่ 03 สิงหาคม 2017 เวลา 06:45


วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดย นายคุณัญพงษ์ ทหารไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อำเภอเมืองฯ  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๘ และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น ๕ ร่วมพิธีศาสนามหามงคล โดยคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดุอาร์ขอพร และผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิฐานภาวนา จากนั้นเวลา ๑๑.๐๐ น. นายอวยชัย  อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่  ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๐


 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล
วันพฤหัสบดีที่ 03 สิงหาคม 2017 เวลา 05:51


วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ นายอวยชัย  อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ซึ่งกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทุกจังหวัด โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดพิธี ณ วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ บุคลากรจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

 
ประกาศสอบราคาการเช่ารถบรรทุก
วันพุธที่ 02 สิงหาคม 2017 เวลา 05:18

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะสอบราคาเช่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีสอบราคา ระยะเวลาการเช่า ๕๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่  ๑ กันยายน ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) รายละเอียดดาวน์โหลดที่นี่

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
                                     
 พระธาตุวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์  พระธาตุศรีสุราษฎร์   พระบรมธาตุไชยา
No images

ผู้บริหารระดับสูง


พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาศนาแห่งชาติ

ผู้บริหารระดับจังหวัด

นายวิชวุทย์  จินโต
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี


นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย
ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อัตรากำลัง

ค้นหาข้อมูลสำคัญทางพุทธศาสนา

ข้อมูลสารสนเทศสำคัญ

 


เว็บสำนักพุทธทั่วประเทศ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้72
mod_vvisit_counterเมื่อวาน76
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้453
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว454
mod_vvisit_counterเดือนนี้1277
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2830
mod_vvisit_counterผู้เข้าเยี่ยมชมของวันนี้224207

We have: 3 guests online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: ส.ค. 16, 2018

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์


พระธรรมวิมลโมลี 
เจ้าคณะภาค ๑๖พระเทพพิพัฒนาภรณ์ 
เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธนีพระราชไพศาลมุนี
เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี(ธ)

แผนที่เส้นทางไปสุราษฎร์ฯ


วัดสำคัญของจังหวัด


วัดพระบรมธาตไชยาราชวรวิหาร
วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก


วัดไตรธรรมาราม
วัดไตรธรรมาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญวัดธรรมบูชา
วัดธรรมบูชา เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามั้ญ


วัดพัฒนาราม
วัดพัฒนาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

  วัดธารน้ำไหล(สวนโมกขพลาราม)
สถานที่ปฏิบัติธรรมวัดธารน้ำไหล หรือสวนโมกขพลาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๖๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลเสม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

    วัดศานติไมตรี
สถานที่ปฏิบัติธรรมวัดศานติไมตรี  ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๓/๒ ถนนซอย ๘ นิคมสร้างตนเองขุนทะเล หมู่ที่ ๔ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร