พศจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมและปฏิบัติงานพิธีถวายโล่และมอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์แก่พุทธสมาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพุธ ที่ ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๖๕ เวลา  ๑๓.๓๐ น.

นางประวิว  พรมมานอก  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมและปฏิบัติงาน

พิธีถวายโล่และมอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์แก่พุทธสมาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมี พระครูปริยัติคุณาวุธ รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รักษาการเจ้าคณะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เจ้าอาวาสวัดกลางใหม่ เป็นประธานสงฆ์

และมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีฯ

ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีนายกพุทธสมาคม  สมาชิกพุทธสมาคม

เข้าร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 56,464