วัดธารน้ำไหล พิมพ์
บทความ - สถานที่ปฏิบัติธรรม
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 29 กรกฏาคม 2009 เวลา 06:47

วัดธารน้ำไหล  ที่รู้จักกันโดยทั่วไปในนาม "สวนโมกขพลาราม"  ตั้งอยู่เลขที่ ๖๘ หมู่ ๖ ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ก่อตั้งโดยพระเงื่อม อินฺทปัญฺโญ "ท่านพุทธทาส"  เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประกาศเป็นทางการ บรรยากาศภายในสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ เป็นที่ราบเชิงเขารอบ ๆ ภูเขาพุทธทอง บริเวณนี้เดิมเป็นสวนผลไม้ มีลำธารสายหนึ่งหนึ่งไหลผ่านจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ลงสู่พรุและคลองท่าปูน  ลำธารนี้เรียบกันว่าธารน้ำไหล  เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง ภายในบริเวณวัดอากาศร่มเย็น มีต้นไม้นานาพรรณ มีสถานที่พักสะดวกสบาย มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา คติธรรม สามารถรองรับผู้เข้าปฏิบัติเป็นร้อยคน  นอกจากสวนโมกข์แห่งนี้แล้ว  ฝั่งตรงกันข้ามเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอีกแห่งหนึ่ง เรียกว่า สวนโมกข์นานาชาติ  มีชาวต่าง ๆ ที่เลื่อมใส ศรัทธาในพระพุทธศาสนา และพระพุทธทาส ได้เข้ามาปฏิบัติธรรมในสถานที่นี้ด้วย

LAST_UPDATED2