อบรมครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม พิมพ์
ข่าวเเละความเคลื่อนไหว - ข่าวประชาสัมพันธ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 04:41

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา ร่วมกับ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้กำหนดจัดโครงการ "อบรมเข้มครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ประจำปีงบ ๒๕๕๕ ณ วัดราชบุรณะ  อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอนิมนต์พระครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้ไปรายงานตัวและรับเอกสารในวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดราชบุรณะ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และได้โปรดยืนยันการเข้าร่วมประชุมไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗๒๘๖๑๙๒ และ ๐๗๗๒๘๖๐๗๙ ภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕

LAST_UPDATED2