โครงการปฏิบัติธรรม"ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม" พิมพ์
ข่าวเเละความเคลื่อนไหว - ข่าวประชาสัมพันธ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 05:36

โครงการปฏิบัติธรรม"ครอบครัวอบอุ่นด้วยยพระธรรม"
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมกับ วัดธารน้ำไหล (สวนโมกข์พลาราม) จัดโครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ขึ้นระหว่างวันที่ ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ จำนวน ๓ วัน ๒ คืน โดยการนำของ นางปรีดา ชาติวุฒิ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราฎร์ธานี  
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนซึ่งมีสถานภาพเป็นบิดา มารดาของบุตรได้รับพัฒนาความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสรา และเพื่อให้ข้าราชการ นำความารู้ด้านหลักธรรมคำสนอไปปรับใช้ในการอบรมสั่งสอนบุตรหลานให้เป็นคนดี มีคุณธรรม

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

LAST_UPDATED2