การจัดซื้อจัดจ้าง พิมพ์
ข่าวเเละความเคลื่อนไหว - ข่าวประชาสัมพันธ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2009 เวลา 00:00

การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
       การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประจำปี 2552 และนำเสนอเผยแพร่ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการฯ
ตุลาคม2550-มีนาคม 2551     มีนาคม 2551-กันยายน 2551    ต.ค.51   พ.ย.51   ธ.ค.51   ม.ค.52   ก.พ.52   มี.ค.52    เม.ย.52   พ.ค.52  มิ.ย.-ก.ย.52  พ.ย.52  ธ.ค.52   ม.ค.53  ก.พ.53-พ.ค.53  มิ.ย.53-ส.ค.53 ก.ค.53-ธค.53 ม.ค.54 - ก.ย.54  ต.ค.54-ธ.ค.54 ม.ค.55-มิ.ย.55

LAST_UPDATED2