JA slide show
 
ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังแรก ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมืองฯ โทร.0 7728 6192
ยกเลิกสอบราคาเช่ารถ
วันอังคารที่ 25 กรกฏาคม 2017 เวลา 09:00

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ยกเลิกสอบราคาเช่ารถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีสอบราคา ดาวโหลดประกาศ

 
ประกาศสอบราคาการเช่ารถบรรทุก
วันอังคารที่ 11 กรกฏาคม 2017 เวลา 08:14

ประกาศ สอบราคาเช่ารถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับพร้อมพนักงานขับรถ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑ คัน รายละเอียด ดาวน์โหลดที่นี่

 
ผอ.พศจ.นิเทศก์ติดตามประเมินผลโรงเรียนพระปริยัติธรรม
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2017 เวลา 07:17


นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะ ออกพื้นที่นิเทศก์ ติดตาม กำกับดูแล ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อติดตามผลการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษา ปี ๒๕๖๐ ตามกำหนดดังนี้
๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๐  โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยาวิทยา อำเภอไชยา
๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๐  โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดนาสาร  อำเภอบ้านนาสาร
๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๐  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกรวด/โรงเรียนแสงธรรมพิทยาคม  อำเภอเมืองฯ

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาต้นแบบสถานศึกษารักษาศีล ๕
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2017 เวลา 06:47


วันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๐  นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนต้นแบบสถานศึกษารักษาศีล ๕ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ ๑-๓ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยเงื่อนไขการพัฒนาต้นแบบสถานศึกษาศีล ๕ ณ หอธรรม  โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายจิรศักดิ์ ชัยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธี โดยมีสถานศึกษารักษาศีล ๕ ประกอบด้วย (๑)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๑๑  จำนวน  ๑๐ โรงเรียน (๒)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ จำนวน  ๓  โรงเรียน (๓)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ จำนวน  ๔ โรงเรียน (๔)สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน  ๑  โรงเรียน (๕)สถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน  ๓  โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๑ โรงเรียน

 
พศจ.ร่วมประชุมสัมมนาคณะกรรมการพุทธสมาคม ๑๔ จังหวัดภาคใต้
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2017 เวลา 04:17


วันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๐  นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมคณะ ร่วมประชุมสัมมนาคณะกรรมการพุทธสมาคม ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ณ โรงแรมสยามธานี  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการพุทธสมาคมใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ตลอดจนหาแนวทางร่วมกันในการจัดจกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ในการนี้ มีนายจิรศักดิ์  ชัยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และได้รับความเมตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค ๑๖ เป็นองค์แสดงปาฐกถาธรรม เรื่อง "พุทธสมาคมกับการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพื่อความเข้มแข็งทางพระพุทธศาสนา" และปาฐกถาพิเศษจากนายสนธยา  เสนเอี่ยม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง "บทบาทชาวพุทธในยุควัตถุนิยม" ซึ่งการประชุมในวันดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ

 
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบ ดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2017 เวลา 04:11


วันที่ ๙  มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา  ๑๘.๐๐ น. นายอวยชัย  อินทร์นาค  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า     สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีพระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค ๑๖ เจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม เป็นประธานสงฆ์ ในการนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากรจากหน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
                                     
 พระธาตุวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์  พระธาตุศรีสุราษฎร์   พระบรมธาตุไชยา
No images

ผู้บริหารระดับสูง


พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาศนาแห่งชาติ

ผู้บริหารระดับจังหวัด

นายวิชวุทย์  จินโต
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี


นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย
ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อัตรากำลัง

ค้นหาข้อมูลสำคัญทางพุทธศาสนา

ข้อมูลสารสนเทศสำคัญ

 


เว็บสำนักพุทธทั่วประเทศ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้48
mod_vvisit_counterเมื่อวาน95
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้301
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว629
mod_vvisit_counterเดือนนี้1825
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2442
mod_vvisit_counterผู้เข้าเยี่ยมชมของวันนี้217762

We have: 4 guests online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: พ.ค. 23, 2018

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์


พระธรรมวิมลโมลี 
เจ้าคณะภาค ๑๖พระเทพพิพัฒนาภรณ์ 
เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธนีพระราชไพศาลมุนี
เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี(ธ)

แผนที่เส้นทางไปสุราษฎร์ฯ


วัดสำคัญของจังหวัด


วัดพระบรมธาตไชยาราชวรวิหาร
วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก


วัดไตรธรรมาราม
วัดไตรธรรมาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญวัดธรรมบูชา
วัดธรรมบูชา เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามั้ญ


วัดพัฒนาราม
วัดพัฒนาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

  วัดธารน้ำไหล(สวนโมกขพลาราม)
สถานที่ปฏิบัติธรรมวัดธารน้ำไหล หรือสวนโมกขพลาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๖๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลเสม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

    วัดศานติไมตรี
สถานที่ปฏิบัติธรรมวัดศานติไมตรี  ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๓/๒ ถนนซอย ๘ นิคมสร้างตนเองขุนทะเล หมู่ที่ ๔ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร