JA slide show
 
ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังแรก ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมืองฯ โทร.0 7728 6192
สวดมนต์ข้ามปี 2559
วันอังคารที่ 05 มกราคม 2016 เวลา 07:06


วันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘  จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกันจัดโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ (สวดมนต์ข้ามปี) เพื่อให้ศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ได้เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ด้วยกิจกรรมที่เป็นมงคล เป็นการต้อนรับปีใหม่ด้วยความดีงาม และได้ขอความร่วมมือจากวัดทุกวัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมอันเป็นมงคลนี้โดยพร้อมเพรียงกัน โดยในส่วนที่เป็นศูนย์กลางของจังหวัดได้กำหนดสถานจัดกิจกรรม จำนวน ๕ แห่ง ดังนี้

๑. ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี  (นายวงศศิริ  พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน)
๒. วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง อ.เมืองฯ  (นายศุภวัชร  ศักดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน)
๓. วัดท่าไทร  อ.กาญจนดิษฐ์ (นายอวยชัย อินทร์นาค รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน)
๔. วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง อ.เมืองฯ  (นายวิชวุทย์ จินโต รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน)
๕. วัดกลางใหม่ อ.เมืองฯ (นายสนิท  ศรีวิหค ปลัดจังหวัด เป็นประธาน)

ในการนี้ มีพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันแต่งกายชุดขาว เข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นมงคลเป็นจำนวนมาก

 
พศจ.สฎ.ร่วมพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน และพิธีทอดผ้ากฐินของวัดในจังหวัด
วันอังคารที่ 17 พฤษจิกายน 2015 เวลา 09:28


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายคุณัญพงษ์ ทหารไทย ผู้อำนวยการสำนักงานฯ พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน และพิธีทอดกฐิน ณ วัดต่างๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้
- วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ร่วมพิธีทอดผ้ากฐิน ณ วัดกลางใหม่  อำเภอเมืองฯ  
- วันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ร่วมพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระบรมธาตุไชยา  อำเภอไชยา
- วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ร่วมพิธีทอดผ้ากฐิน  ณ วัดท่าไทร  อำเภอกาญจนดิษฐ์
- วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ร่วมพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพัฒนาราม(พระอารามหลวง) อำเภอเมืองฯ

 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ สมเด็จพระสังฆราช
วันอังคารที่ 17 พฤษจิกายน 2015 เวลา 09:23


วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งประชุมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้อาราธนาพระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค ๑๖ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ได้อาราธนาเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประชุมในวันดังกล่าว

 
พศจ.สฎ.ร่วมพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดโมกขธรรมาราม
วันอังคารที่ 17 พฤษจิกายน 2015 เวลา 09:19


วันเสาร์ที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายคุณัญพงษ์ ทหารไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด พร้อมข้าราชการในหน่วยงาน  ร่วมพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดโมกขธรรมาราม  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เนื่องในมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ นายธนัท เชี่ยวชาญอักษร ประธานกรรมการบริษัท ซานฟา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตัคชั่น จำกัด อัญเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดโมกขธรรมาราม

 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
วันอังคารที่ 10 พฤษจิกายน 2015 เวลา 06:51


วันที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธาน โดยนายคุณัญพงษ์ ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธาน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีนายวงศศิริ  พรหมชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี(ฝ่ายฆราวาส) และพระราชไพศาลมุนี เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี(ธ) เป็นประธานสงฆ์  ในการนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา นักเรียนนายสิบตำรวจ และประชาชน เข้าร่วมพิธี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เป็นจำนวนมาก

 
พศจ.สฎ.ร่วมพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน
วันอังคารที่ 10 พฤษจิกายน 2015 เวลา 06:49


วันที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายคุณัญพงษ์ ทหารไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดไตรธรรมาราม(พระอารามหลวง) อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
                                     
 พระธาตุวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์  พระธาตุศรีสุราษฎร์   พระบรมธาตุไชยา
No images

ผู้บริหารระดับสูง


พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาศนาแห่งชาติ

ผู้บริหารระดับจังหวัด

นายวิชวุทย์  จินโต
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี


นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย
ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อัตรากำลัง

ค้นหาข้อมูลสำคัญทางพุทธศาสนา

ข้อมูลสารสนเทศสำคัญ

 


เว็บสำนักพุทธทั่วประเทศ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้9
mod_vvisit_counterเมื่อวาน81
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้396
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว654
mod_vvisit_counterเดือนนี้1625
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3348
mod_vvisit_counterผู้เข้าเยี่ยมชมของวันนี้215120

We have: 8 guests online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: เม.ย. 20, 2018

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์


พระธรรมวิมลโมลี 
เจ้าคณะภาค ๑๖พระเทพพิพัฒนาภรณ์ 
เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธนีพระราชไพศาลมุนี
เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี(ธ)

แผนที่เส้นทางไปสุราษฎร์ฯ


วัดสำคัญของจังหวัด


วัดพระบรมธาตไชยาราชวรวิหาร
วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก


วัดไตรธรรมาราม
วัดไตรธรรมาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญวัดธรรมบูชา
วัดธรรมบูชา เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามั้ญ


วัดพัฒนาราม
วัดพัฒนาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

  วัดธารน้ำไหล(สวนโมกขพลาราม)
สถานที่ปฏิบัติธรรมวัดธารน้ำไหล หรือสวนโมกขพลาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๖๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลเสม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

    วัดศานติไมตรี
สถานที่ปฏิบัติธรรมวัดศานติไมตรี  ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๓/๒ ถนนซอย ๘ นิคมสร้างตนเองขุนทะเล หมู่ที่ ๔ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร