JA slide show
 
ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังแรก ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมืองฯ โทร.0 7728 6192
การประชุมพระธรรมฑูตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 07:54

ประชุมพระธรรมฑูตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมพระธรรมฑูตเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของพระธรรมฑูตปี ๒๕๕๓  เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ วัดพัฒนาราม (พระอารามหลวง) ต.ตลาด  อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี 
 
โครงการปฏิบัติธรรม"ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม"
วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 05:36

โครงการปฏิบัติธรรม"ครอบครัวอบอุ่นด้วยยพระธรรม"
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมกับ วัดธารน้ำไหล (สวนโมกข์พลาราม) จัดโครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ขึ้นระหว่างวันที่ ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ จำนวน ๓ วัน ๒ คืน โดยการนำของ นางปรีดา ชาติวุฒิ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราฎร์ธานี  
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนซึ่งมีสถานภาพเป็นบิดา มารดาของบุตรได้รับพัฒนาความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสรา และเพื่อให้ข้าราชการ นำความารู้ด้านหลักธรรมคำสนอไปปรับใช้ในการอบรมสั่งสอนบุตรหลานให้เป็นคนดี มีคุณธรรม

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมพระสังฆาธิการ53
วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2010 เวลา 00:00


     

                    
คณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยพระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี            ได้จัดให้มีการประชุมพระสังฆาธิการในระดับเจ้าคณะอำเภอและเจ้าอาวาส ขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 โดยมีพระพรหมจาริยาจารย์ เจ้าคณะสงฆ์หนใต้ เป็นประธาน ณ วัดท่าไทร อ.กาจนดิษฐ์๋  จ.สุราษฎร์ธานี (วางเม้าท์ที่รูปแล้วคลิกเพื่อดูภาพอื่น)
 
โปรดเกล้าฯแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคนใหม่
วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2010 เวลา 00:00

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนใหม่
ตามที่คณะรัฐมนตรี อนุมัติแต่งตั้ง นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์  รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นั้้น บัดนี้ได้มีพระราชโองการโปรเกล้าฯแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียด

 
หน่วยอบรม อปต.
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 06:32

หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล
                 โดย นายอุดมพร  พลดี  หัวกลุ่มศาสนสถานและศาสนสมบัติ
                         สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

                อปต. คำย่อนี้หากบุคคลทั่่วไปพบเห็นในเอกสารต่างๆ ก็จะเข้าใจว่าเป็นองค์กรใดองค์กรหนึ่งทางการเมือง หรือเป็นองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นแน่แท้   ดังนั้นเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจที่ถูกต้องกับคำว่า อปต. จึงขอบอกกล่าวให้ทราบว่า "อปต." ในทางพระพุทธศาสนา คือ หน่วยอบรมประจำตำบล ซึ่งหน่วยอบรมนี้ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยอบรมประชาชน พ.ศ.๒๕๔๖ ซึ่งหมายถึง หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลแห่งราชอาณาจักรซึ่งมีวัดตั้งอยู่ เป็นความริเริ่มของคณะสงฆ์ ซึ่งมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการดำเนินการ
                 วัด  เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการประกอบกิจกรรมของสังคม่วมกันและเป็นสถานที่ดำเนินการให้การศึกษาอบรม แนะนำ สั่งสอน ตลอดจนสงเคราะห์ประชาชนเพื่อประโยชน์และความรุ้ของชุมชนและสังคมนั้น ทั้้งในปัจจุบันและอนาคต


อ่านเพิ่มเติม...
 
โรงมหรสพทางวิญญาณ
วันอังคารที่ 05 มกราคม 2010 เวลา 00:00

vinyan3มหรสพทางวิญญาณ เพื่อความเพลิดเพลิน ทางวิญญาณ ด้วยรสแห่งธรรมะ เป็นสิ่งจำเป็นต้องมี เพื่อแทนที่ มหรสพทางเนื้อหนัง ที่ทำมนุษย์ให้เป็น ปีศาจ ชนิดใดชนิดหนึ่ง อยู่ตลอดเวลา. มนุษย์ต้องมีความเพลิดเพลิน (Entertainment) เป็นปัจจัยที่ห้าของชีวิต จำเป็นที่จะต้องจัดหาให้ ให้ดีๆ. โรงหนังหรือโรงมหรสพทางวิญญาณ  เป็นที่ให้ความรู้ และเพลิดเพลิน เพื่อดวงตาเห็นธรรม ดังสัญลักษณ์แจกดวงตา สัญลักษณ์เสา ๕ ต้น หมายถึง อินทรีย์ ๕, พละ ๕, มรรคผลนิพพาน ๕ และ อื่นๆ ที่เป็น ๕ ในพุทธศาสนา รวมถึง นิ้วมือที่มี ๕ นิ้วด้วย  สัญลักษณ์นี้จะปรากฏอยู่เกือบทุกอาคารสำคัญๆ ของ สวนโมกขพลาราม วัดธารน้ำไหล อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี หรือ ที่เรียกกันอย่างคุ้นเคยว่า สวนโมกข์ ภายในโรงหนัง เต็มไปด้วย ภาพเขียนบน ผนัง เสา ใต้บันได ฯลฯ ทั้งที่คิดขึ้นใหม่ และนำมาจากของเก่า ไม่ว่าจะมาจาก เซน ทิเบต ตะวันตก จีน ไทย ฯลฯ โดยมีพระภิกษุคอยให้คำแนะนำ ท่านพุทธทาส เคยกล่าวว่า “ดูให้ออกสักเรื่อง ก็คุ้มค่าที่มาที่นี่” รอบๆ โรงหนัง ประดับด้วย ภาพปูนปั้น ฝีมือพระภิกษุในสวนโมกข์ ซึ่งจำลองจาก หินสลักพุทธประวัติยุดก่อนมีพระพุทธรูป  นับเป็นพุทธประวัติชุดแรกของโลก ประมาณ พ.ศ. ๓๐๐ – ๗๐๐

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
                                     
 พระธาตุวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์  พระธาตุศรีสุราษฎร์   พระบรมธาตุไชยา
No images

ผู้บริหารระดับสูง


พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาศนาแห่งชาติ

ผู้บริหารระดับจังหวัด

นายอวยชัย  อินทร์นาค
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี


นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย
ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อัตรากำลัง

ค้นหาข้อมูลสำคัญทางพุทธศาสนา

ข้อมูลสารสนเทศสำคัญ

 


เว็บสำนักพุทธทั่วประเทศ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้81
mod_vvisit_counterเมื่อวาน65
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้202
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว436
mod_vvisit_counterเดือนนี้1924
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว6174
mod_vvisit_counterผู้เข้าเยี่ยมชมของวันนี้182746

We have: 18 guests online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: ก.ค. 25, 2017

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์


พระธรรมวิมลโมลี 
เจ้าคณะภาค ๑๖พระเทพพิพัฒนาภรณ์ 
เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธนีพระราชไพศาลมุนี
เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี(ธ)

แผนที่เส้นทางไปสุราษฎร์ฯ


วัดสำคัญของจังหวัด


วัดพระบรมธาตไชยาราชวรวิหาร
วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก


วัดไตรธรรมาราม
วัดไตรธรรมาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญวัดธรรมบูชา
วัดธรรมบูชา เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามั้ญ


วัดพัฒนาราม
วัดพัฒนาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

  วัดธารน้ำไหล(สวนโมกขพลาราม)
สถานที่ปฏิบัติธรรมวัดธารน้ำไหล หรือสวนโมกขพลาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๖๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลเสม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

    วัดศานติไมตรี
สถานที่ปฏิบัติธรรมวัดศานติไมตรี  ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๓/๒ ถนนซอย ๘ นิคมสร้างตนเองขุนทะเล หมู่ที่ ๔ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร