JA slide show
 
ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังแรก ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมืองฯ โทร.0 7728 6192
เชิญนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม
วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 06:27
 
การจัดซื้อจัดจ้าง
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2009 เวลา 00:00

การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
       การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประจำปี 2552 และนำเสนอเผยแพร่ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการฯ
ตุลาคม2550-มีนาคม 2551     มีนาคม 2551-กันยายน 2551    ต.ค.51   พ.ย.51   ธ.ค.51   ม.ค.52   ก.พ.52   มี.ค.52    เม.ย.52   พ.ค.52  มิ.ย.-ก.ย.52  พ.ย.52  ธ.ค.52   ม.ค.53  ก.พ.53-พ.ค.53  มิ.ย.53-ส.ค.53 ก.ค.53-ธค.53 ม.ค.54 - ก.ย.54  ต.ค.54-ธ.ค.54 ม.ค.55-มิ.ย.55

 
ลานธรรม ลานปัญญา สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2011 เวลา 00:00

โครงการ "ลานธรรม ลานปัญญา"   นายธีระยุทธ  เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดและประชาชนร่วมกันปฏิบัติธรรม และนั่งสมาธิ ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๓  เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม  ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๐ น.- ๑๙.๐๐ น. โดยมีพระเทพสุธี  เจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม เจ้าคณะภาค ๑๖   และพระครูใบฏีกามณเฑียร มณฺฑิโร  แห่งวัดธารน้ำไหลหรือสวนโมกข์พลาราม  เป็นองค์นำสวดมนต์และนั่งสมาธิ มีผู้เข้าร่วมนั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม ครั้งนี้ประมาณ ๑๒๐ คน  การปฏิบัติธรรมและนั่งสมาธิดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการสุราษฎร์ธานีเมืองคนดี ตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ทั้งนี้ให้หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมปฏิบัติธรรม และนั่งสมาธินั้น จะเป็นแบบอย่่างของข้าราชการในสังกัดและประชาชน เด็กและเยาวชน ในการที่จะนำยุทธศาสตร์ไปสู่ความสำเร็จตามนโยบายที่วางไว้ ดั่งคำขวัญ(Slogan) ที่ว่า "สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี"   และการเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดและประชาชน เด็กเยาวชน เข้าร่วมปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้กำหนดไว้เป็นแผนปฏิบัติการโดยครั้งต่อไปจะปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ ทุกวันที่ ๑๑ ของเดือน
 
สอบนักธรรมชั้นตรีปี 2553
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2010 เวลา 02:17

คณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ดำเนินการสอบนักธรรมชั้นตรี ประจำปี 2553 โดยดำเนินการสอบระหว่างวันที่ 17 - 20 ตุลาคม 2553  และได้จัดสอบด้วยกัน 3 สนามสอบ ประกอบด้วย  สนามสอบวัดท่่าไทร  อำเภอกาญจนดิษฐ์   วัดพระโยค อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  และสนามสอบวัดะรรมบุชา สำหรับพระภิกษุ สังกัดธรรมยุต วางเม้าท์บนภาพแล้วคลิกดูภาพต่อไป

 
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2010 เวลา 07:06

พิธีฉลองเสาร์เสมาทองคำ พระครูสุขุมธรรมโกศล  เจ้าอาวาสวัดกาฬสินธุ์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้รับพระราชทานเสาร์เสมาทองคำ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

 
 
การจัดการศาสนสมบัติวัด
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2010 เวลา 00:00
การจัดการศาสนสมบัติวัด   
โดย อุดมพร พลดี  หัวหน้ากลุ่มศาสนาสถานและศาสนสมบัติ
                          สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

              เนื่องจากวัดเป็นนิติบุคคล เจ้าอาวาสเป็นผู้บริหารวัดและมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ และฉบับแก้ไขเพิ่ม พ.ศ.๒๕๓๕ และตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๑)  ดังนั้น วัดจึงจำเป็นจะต้องบริหารจัดการวัดให้เรียบร้อยไปทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารบุคลากรภายในวัด การส่งเสริมการศึกษา การทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนการบริหารจัดการศาสนสมบัติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนสมบัติของวัดนั้นมีผู้เข้าไปใช้สอยมากมาย หรือบางครั้งชาวบ้านมีการมีงานอาจจะต้องยืมของภายในวัดไปจัดงาน นอกจากนี้แล้วที่ดินที่ตั้้งวัดก็ดีหรือที่ธรณีสงฆ์ก็ดี วัดควรจำทำโฉนดและขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยเพราะหากไม่ดูแลให้ดี อาจมีการบุกรุกที่วัด หรือที่ธรณีสงฆ์ ทำให้เกิดคดีความขึ้นมาแล้วมากมาย จากสาเหตุดังกล่าวสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงได้วางหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับ่ที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๑) ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นวัดทุกวันควรการจัดศาสนสมบัติตามแนวปฏิบัติที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนด    แต่บางวัดอาจจะมีศักภาพไม่เท่าเทียบกัน วัดใหญ่ๆ มีการรับจ่ายเงินมากมีศาสนสมบัติบัติมาก วัดเล็กๆมีการรับจ่ายเงินน้อยและมีศาสนสมบัติน้อย แต่ไม่ว่าจะเป็นวัดใหญ่หรือวัดเล็กก็จะต้องมีการจัดการศาสนสมบัติไปในแนวเดียวกัน ทั้งนี้ตามศักยภาพของวัด หากวัดจัดการศาสนสมบัติด้วยความเรียบร้อยปัญหาที่จะเกิดตามก็น้อยลงไปด้วย หรืออาจไม่เกิดปัญหาเลยก็ได้  
อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
                                     
 พระธาตุวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์  พระธาตุศรีสุราษฎร์   พระบรมธาตุไชยา
No images

ผู้บริหารระดับสูง


พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาศนาแห่งชาติ

ผู้บริหารระดับจังหวัด

นายวิชวุทย์  จินโต
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี


นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย
ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อัตรากำลัง

ค้นหาข้อมูลสำคัญทางพุทธศาสนา

ข้อมูลสารสนเทศสำคัญ

 


เว็บสำนักพุทธทั่วประเทศ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้25
mod_vvisit_counterเมื่อวาน81
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้412
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว654
mod_vvisit_counterเดือนนี้1641
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3348
mod_vvisit_counterผู้เข้าเยี่ยมชมของวันนี้215136

We have: 24 guests online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: เม.ย. 20, 2018

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์


พระธรรมวิมลโมลี 
เจ้าคณะภาค ๑๖พระเทพพิพัฒนาภรณ์ 
เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธนีพระราชไพศาลมุนี
เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี(ธ)

แผนที่เส้นทางไปสุราษฎร์ฯ


วัดสำคัญของจังหวัด


วัดพระบรมธาตไชยาราชวรวิหาร
วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก


วัดไตรธรรมาราม
วัดไตรธรรมาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญวัดธรรมบูชา
วัดธรรมบูชา เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามั้ญ


วัดพัฒนาราม
วัดพัฒนาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

  วัดธารน้ำไหล(สวนโมกขพลาราม)
สถานที่ปฏิบัติธรรมวัดธารน้ำไหล หรือสวนโมกขพลาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๖๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลเสม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

    วัดศานติไมตรี
สถานที่ปฏิบัติธรรมวัดศานติไมตรี  ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๓/๒ ถนนซอย ๘ นิคมสร้างตนเองขุนทะเล หมู่ที่ ๔ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร